להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1263

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1263