להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 127

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 127