להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 12700

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 12700