להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1272

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1272