להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1292

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1292