להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1302

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1302