להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 131

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 131