להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1312

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1312