להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1322

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1322