להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1340

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1340