להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1345

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1345