להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1368

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1368