להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1370

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1370