להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 14

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 14