להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1419

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1419