להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1423

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1423