להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1429

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1429