להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1435

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1435