להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 144

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 144