להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1449

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1449