להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 14671

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 14671