להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 14748

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 14748