להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 14937

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 14937