להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1500

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1500