להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 15353

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 15353