להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1546

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1546