להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1551

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1551