להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 159

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 159