להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1600

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1600