להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1611

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1611