להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 16346

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 16346