להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1676

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1676