להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1694

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1694