להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1727

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1727