להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1735

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1735