להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1758

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1758