להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1786

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1786