להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1791

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1791