להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1800

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1800