להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1942

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1942