להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 20

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 20