להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 200

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 200