להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 203

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 203