להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 204

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 204