להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2070

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2070