להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 209

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 209