להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 21

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 21