להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 21148

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 21148