להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2122

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2122