להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2143

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2143